Work Desk
Pienyritykset ja liikkuva työ

Ilmainen Excel-lomake työajanseurantaan

Työajanseuranta on Suomen lain mukaan pakottavaa lainsäädäntöä ja jokaisen työnantajan tulee järjestää yrityksen työajanseuranta asianmukaisesti. Hyvin hoidettuna työajanseuranta on koko kuitenkin koko yrityksen etu: se auttaa huolehtimaan sekä työntekijän että työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista, mutta varmistaa myös, että palkanmaksu toteutuu oikein. Lisäksi työajanseuranta parantaa yrityksen tehokkuutta, kannattavuutta, raportointia sekä päätöksentekokykyä resursoinnissa ja projektien seurannassa.

 

Työajanseurannalle ei ole olemassa tarkkaa määrämuotoa. Siksi yrityksissäkin käytännöt ovat kirjavia. Kokemuksemme mukaan tunti- ja työvuorotietoja voidaan kerätä työntekijöiltä yksittäisillä viesteillä, puhelimitse, paperisilla tuntilapuilla ja monilla muilla tavoilla. Monet työajanseurantaa aloittelevat yritykset hyödyntävät työajanseurannassa aluksi Exceliä tai muuta manuaaliseen tietojensyöttöön pohjaavaa tapaa.

 

Teimme niille yrityksille, jotka eivät vielä koe tarpeelliseksi sähköiseen työajanseurantaan siirtymistä, ilmaisen tuntiraporttipohjan ladattavaksi omaan käyttöön. Excel-tuntilappua voidaan täyttää joko suoraan excelin kautta tai tulostaa täytettäväksi käsin.

Lataa valmis Excel-pohja työajanseurantaan ilmaiseksi

Excel-työajanseurantalomake on rakennettu niin, että siihen voidaan merkitä sekä työntekijän työtunteja että projektien tunteja. Lomakkeeseen voidaan merkitä myös lounastauon kesto ja excelissä täytettynä se laskee kokonaistunnit puolestasi vähentäen tauot. Lomaketta voi tietysti myös muokata haluamakseen, jos siitä jotain puuttuu.

Täytä tiedot. Lähetämme latauslinkin sähköpostiisi!

Kiitos! Lähetimme sinulle latauslinkin sähköpostiin.

Kun manuaalinen tuntikirjanpito ei enää riitä

Sähköinen työajanseuranta tarjoaa luonnollisesti kaiken saman kuin erillisen tuntilapun täyttäminen, jonka lisäksi se automatisoi monia työvaiheita. Sähköisen työajanseurannan avulla tuntimerkintöjä ei tarvitse enää esimerkiksi siirtää lapuilta sähköiseen muotoon, vaan raportit ovat palvelussa reaaliaikaisesti ladattavissa. Tämä nopeuttaa esimerkiksi palkanlaskenta-aineiston käsittelyä ja omaa laskutusta, kun projektien tunnit on heti käytettävissä. 

Onko työajanseurantajärjestelmä aina kallis investointi?

Erillisen työajanseurantajärjestelmän käyttö tulee jo edellä kuvatun ajansäästön kautta hyvin nopeasti manuaalista työajanseurantaa halvemmaksi. Esimerkiksi Duunissa.fi-palvelun 1–4 työntekijälle tarkoitetun paketin kuukausihinta on 55 €. Omalle työlleen tuntihintaa laskeva yrittäjä säästää tällaisen summan kuukaudessa jo hyvin pienellä ajansäästöllä ja mikä parasta, samalla virheet seurannassa ja kirjaamisessa vähenevät.

Kokeile duunissa.fi -työajanseurantajärjestelmää ilmaiseksi 30 päivän ajan