Tilaa esittely

x

Kysy lisää

x

Miksi ?

Miksi yrityksenne tulisi ottaa käyttöön Duunissa.fi - työajanseurantapalvelu?

Sähköisellä työajanseurantapalvelulla saavutetaan monia hyötyjä, joista ylivoimaisesti suurin on rahallinen säästö, jonka toimiva työajanseurantajärjestelmä tuo yritykselle.

Ohessa laskelma malliyrityksen €-määräisistä säästöistä

Yritys Oy
Työntekijöitä 50 kpl
Työntekijän tuntihinta 15 eur / h, sivukulut 50%, tuntihinta sivukuluineen 22,50 € / h. Asiakkaalta laskutettava tuntihinta 35 eur / h.
Normaali työaika 7.30-15.30.

Paperiset tuntilaput historiaan!

Yritys Oy käytti aiemmin paperisia tuntilappuja. Paperisen tuntilapun kirjaaminen vie työntekijältä keskimäärin 10 min per päivä. Tämä tekee viikossa 50 minuuttia, kuukaudessa 3.3 tuntia ja vuodessa 39.6 tuntia. Lähes viikon työ siis vuositasolla. Työntekijän tuntihinnan ollessa 22,50 € h tuntilappujen kirjaaminen maksaa:

Helppokäyttöisen Duunissa.fi - työajanseurantapalvelun avulla työaikojen kirjaus puolittaa työaikakirjauksiin käytetyn ajan. Tämä tuo säästöjä Yritys Oy:lle seuraavasti verrattuna paperisiin tuntilappuihin:

Sähköinen työajanseuranta säästää Yritys Oy:n taloushallinnon aikaa!

Paperisten tuntilappujen kerääminen vie aikaa. Ne eivät välttämättä tule ajallaan, ja niiden perään on soiteltava erikseen. Käsialasta voi olla vaikea saada selvää ja tunnit on laskettava yhteen.

50 työntekijän yrityksessä yhden henkilön yhden kuukauden tuntilapun käsittely vie keskimäärin yhden tunnin per kuukausi. Tämä tekee kuukaudessa 50 tuntia, joka on 6,5 päivää per kk.

Duunissa.fi palvelussa tuntilaput löytyvät heti pilvipalvelusta ja järjestelmä laskee tunnit automaattisesti yhteen. Raportit voidaan lähettää suoraan palkanlaskentaan. Tällöin säästetään hallinnon työaikaa 6,5pv per kk. Tämä tekee 78 työpäivää vuodessa eli n. 4kk:n työaikaa vuodessa. Hallinnon kk-palkka on esim. 2500 € sivukuluineen 3750 €. Vuositasolla säästö 15 000 € !!

Hyvästit haamuleimauksille!

Kun työtunteja ei seurata reaaliaikaisesti, saattaa työntekijälle tulla houkutus aloittaa työt päivittäin 15 min myöhässä ja lopettaa 15 min ennen työajan oikeaa loppumisaikaa. Haamutunteja kertyy 0.5h per päivä. Viikossa se tekee 2.5h per työntekijä. Kuukaudessa se on 10h ja vuodessa 120h. Työtunnin kustannuksen ollessa 22,50 € / h, maksaa haamutunnit ylimääräistä 225 € per työntekijä per kuukausi. Vuodessa se tekee 2700 € per työntekijä. Jos kaikki 50 työntekijää tekisivät haamuleimauksia, tarkoittaisi se vuodessa 135 000 € yhteensä ylimääräisiä palkkakustannuksia tyhjästä!

Laskuttamatta jääneet tunnit näkyvät liikevaihdossa!

Duunissa.fi - palvelun avulla voidaan seurata työtunteja myös projekti- tai asiakaskohtaisesti. Tehdyt työtunnit ovat heti valmiina laskutusta varten pilvipalvelussa. Laskut saadaan lähtemään asiakkaalle ajallaan, jolloin myös raha tulee tilille nopeammin. Kun työtunnit kerätään projektikohtaisesti reaaliajassa, ei tule unohduksia ja työntunteja ei jää laskuttamatta.

Yritys Oy:llä jäi aiemmin laskuttamatta 3 työtuntia (35 eur / h) viikossa per työntekijä. Tämä tekee kuukaudessa 12 työtuntia eli 420 €. Vuodessa se tarkoittaa 5040 € laskuttamatta jääneitä töitä per työntekijä. Jos sama kaava toistuisi kaikilla 50 työntekijällä, tarkoittaisi se yhteensä 252.000 € laskuttamatta jääneitä töitä.

Duunissa.fi - palvelussa saadaan työtuntien lisäksi kirjattua myös asiakas- / projektikohtaisesti käytettyjä tuotteita ja tarvikkeita. Unohdukset loppuvat myös niiden osalta, jolloin kaikki käytetyt tarvikkeet tulee laskutettua asiakkailta.

Duunissa.fi - sähköinen tuntikirjauspalvelu voi säästää Yritys Oy:lle yhteensä vuositasolla seuraavasti:

Yhteensä jopa 424500 € !!!

Duunissa.fi - palvelun hinta 50 työntekijän yritykselle on 125 € / kk eli vuodessa 1020 € (alv0).

TILAA ESITTELY