Työajanseurantajärjestelmä rakennusalalle

Työajanseuranta rakennusalalle

Työajanseuranta on tärkeä palvelu rakennusalalalla. Hyvä työajanseuranta mahdollistaa helpon tuntikirjanpidon palkanmaksua varten. Helppokäyttöinen työajanseurantajärjestelmä auttaa myös raportoimaan yrityksen asiakkaille työtuntien todellisen kohdentumisen. Työajanseuranta pohjalta voidaan myös johtaa projektien laskutus. Lisäksi työajanseurantaa voidaan hyödyntää rakennusalalla esimerkiksi ylitöiden seuraamiseen sekä tuotteiden, korvausten ja muiden kulujen seurantaan.

Mobiili työajanseuranta rakennusalalle

Työajanseuranta mobiilissa – Duunissa.fi

Työajanseuranta on järkevä toteuttaa sähköisenä. Tuntilaput voidaan korvata älypuhelimessa toimivalla työajanseurannalla, jonka jälkeen sisään- ja ulosleimaukset hoituvat helposti suoraan Duunissa.fi-työajanseurantasovelluksella. Raportit löytyvät helposti luettavassa muodossa pilvipalvelusta, josta ne voidaan lähettää eteenpäin. Rakennusalan yrityksillä on usein samaan aikaan useita työkohteita ja Duunissa.fi-työajanseurantajärjestelmän avulla tunnit kohdistuvat myös projekteittain suoraan tarkasteltavaksi.

Helpompaa työajanseurantaa

Hyvä työajanseurantajärjestelmä ei ole rasite vaan yrityksen toimintaa tehostava palvelu. Olemme panostaneet Duunissa.fi-työajanseurantapalvelun helppokäyttöisyyteen kolmella toimintaamme ohjaavalla tekijällä:

Työajanseurannan käyttöönoton täytyy  olla yritykselle nopeaa ja helppoa.

Työajanseurantasovelluksen käytön täytyy olla työntekijälle yksinkertaista, ei ylimääräistä vaivaa synnyttävää.

Työajanseurannan raporttien täytyy olla kattavia, mutta helposti lähestyttäviä.

Rakennusalan työajanseuranta ominaisuudet

Työajanseurannan ominaisuudet

Duunissa.fi-työajanseuranta tarjoaa käyttäjilleen monenia ominaisuuksia. Voit käyttää työajanseurantasovellustamme joko perusominaisuuksilla tai valita käyttöön haluamanne lisäominaisuudet. Tärkeää on, että työajanseurannasta löytyy lain vaatimat ominaisuudet kuten esimerkiksi työaikapankki. 

Työajanseurannan tuntikirjaukset

TUNTIKIRJAUKSET

Työajanseurannan sijaintitiedot

SIJAINTITIEDOT

Projektien seuranta työajanseurantapalvelussa

PROJEKTIT

Tuotteiden lisääminen työajanseurantajärjstelmässä

TUOTTEET

Työajanseurannan raportit

RAPORTIT

Tiedotteet työajanseurantasovelluksessa

TIEDOTTEET

Työajanseuranta pitää sisällän työaikapankin

TYÖAIKAPANKKI

Työajanseurantapalveluun voidaa lisät lomat

LOMAKALENTERI

Työajanseurantaan on mahdollista liittää kiinteä leimauslaite

LEIMAUSLAITE

Työajanseurannan mobiilikäyttö

MOBIILI

Työajanseurannan tuntkirjauksiin voidaan lisätä korvaukset

KORVAUKSET

Duunissa.fi-työajanseranna kautta voidan seurata poissaoloja.

POISSAOLOT

Työajanseurannan hyödyt

Toimiva työajanseuranta parantaa yrityksen tehokkuutta ja luo yritykselle suoraa ajan ja rahan säästöä. Työajanseuranta ei ole tärkeä ainoastaan työnantajalle, vaan siitä on hyötyä myös työntekijälle. Omia tunteja voi seurata tarkemmin, ylityöt tulee merkatuksi, oman tehokkuuden seuraaminen on helpompaa ja oikeusturva työaikojen suhteen on kunnossa.

Lisäksi mobiilin työajanseurannan kirjaaminen on huomattavasti helpompaa ja vähemmän aikaa vievää kuin paperisten tuntilappuejen täyttäminen. 

Rakennusalan työajanseuranta
Työajanseurantasovellus rakennusalalle

Kenelle työajanseurantajärjestelmä soveltuu?

Duunissa.fi-työajanseuranta soveltuu alasta riippumatta kaikkeen työajanseurantaan ja kaiken kokoisille yrityksille. Asiakkaitamme toimii rakennusalan lisäksi esimerkiksi LVI-alalla, kuljetusalalla, siivousalalla ja työajanseurantasovellustamme käytetään niin liikkuvassa työssä kuin toimistotyössä ja niin ulkona kuin sisälläkin.

Duunissa.fi-työajanseuranta on saatavilla sekä työntekijöidenpuhelimiin asennettavana sovelluksena että kiinteällä leimauslaitteella. Kiinteän leimauslaitteen työaikaleimaukset tapahtuvat RFID-tunnisteilla.